ВІК

Група підприємств "ВІК"

Виробництво виробів для водопостачання з металу та пластику, будівельні послуги, послуги транспорту, оренда.

      У специфічні завдання входили автоматизація розрахунку виробничої і повної фактичної собівартості виробничих послуг і продукції з позамовним методом, калькуляція об'єктів будівництва, визначення фінансових результатів по кожному замовленню. Автоматизація обліку автотранспорту: подорожні листи, звіти по витратах палива по машинах і по об'єктах, зв'язок з супутниковим стеженням Wialon.

Ділянка зарплати і кадрів працює як з погодинною системою оплати праці, так і відрядними, як зі штатними співробітниками, так і з підрядниками. Реалізовано розрахунок управлінської заробітної плати. При цьому розраховуються дані для форм 1ПВ, 3ПВ, формуються розрахунково-платіжні відомості, розрахункові листки та інші звіти.

Дане впровадження дозволило скоротити трудовитрати апарату управління з одночасним підвищенням ефективності його роботи, що призвело до збільшення доходу і прибутку підприємства.


КП "Міжнародний аеропорт Миколаїв"

     Особливостями діяльності даного підприємства є виробництво послуг для резидентів і нерезидентів України в розрізі різних ставок ПДВ, в залежності від місця поставки послуг відповідно до ПКУ. На підприємстві в виробничому процесі 16 підрозділів. Існує патентуєма (торгівля) та не патентуєма оренда, обслуговування авіатранспорту.

     В процесі впровадження реалізований облік витрат і доходів в розрізі видів діяльності для цілей оподаткування та управлінського обліку. Для цього доопрацьовано ряд звітів по аналітиці на дохідних і витратних рахунках, а також документи з відображення доходів і витрат. Взаєморозрахунки з покупцями розбиті на окремі субрахунка в розрізі ставок ПДВ і договорів. Реалізовано механізми обліку рейсів, типів повітряних суден, типів польотів ... і формування по ним актів виконаних робіт.

     Наступними етапами є автоматизація кафе-ресторану на території аеровокзалу, кас, вдосконалення розрахунку ЗП ....

     Дане впровадження вже зараз робить облік на підприємстві простим і зручним, автоматично відслідковуються помилки "людського фактору" і у співробітників підприємства є можливість швидко і правильно надавати звітність керівництву і державним органам. Керівництво підприємства має змогу структурно аналізувати дебіторську і кредиторську заборгованість по взаєморозрахунках з покупцями, постачальниками та бюджетом.


ТОВ ТРК "Норма-центр"

      Основними завданнями діяльності даної кампанії є надання послуг доступу в мережу Інтернет та кабельного а також супутникового телебачення для кінцевих споживачів в трьох з чотирьох районів міста Миколаєва.

      У компанії налічується десятки тисяч абонентів. Необхідно було автоматизувати облік по наданню послуг кінцевим абонентам і поєднати його з бухгалтерським і податковим обліком. Крім того компанія виробляє і випускає свою газету. Друкована продукція на Україні звільнена від оподаткування 20% ставкою ПДВ, отже податковий облік ПДВ і автоматичне формування звітності доопрацьовано з урахуванням цієї специфіки.

      В системі було реалізовано:
1) Витратні відомості на відвантаження друкованої продукції;
2) Облік карт надання доступу в мережі інтернет;
3) Облік надання послуг абонентам;
4) Облік комісійної і власного надання послуг з супутникового телебачення;
5) Удосконалено розрахунок заробітної плати;
6) Розроблено механізм обліку витрат на виробництво послуг;
7) Автоматичне закриття періодів в бухгалтерському та податковому обліках;

      Дане впровадження дало додаткові можливості для збільшення оборотів і прибутку підприємства без залучення додаткової робочої сили, дозволило керівництву "тримати руку на пульсі ..." компанії і своєчасно реагувати на зміни ринкових обставин.


Промстан

Корпорація "Промстан"

Виробництво металоконструкцій, будівельні послуги, швидкомонтовані будівлі.

      У специфічні завдання входили автоматизація розрахунку виробничої і повної фактичної собівартості виробничих послуг і продукції з позамовний методом, визначення фінансових результатів по кожному замовленню, розрахунок собівартостей по внутрішніх замовлень.

Участок зарплати і кадрів працює як з погодинною системою оплати праці, так і відрядними, як зі штатними співробітниками, так і з підрядниками. При цьому розраховуються дані для форм 1ПВ, 3ПВ, формуються розрахунково-платіжні відомості, розрахункові листки та інші звіти. Реалізовано управлінський облік.

Дане впровадження дозволило скоротити трудовитрати апарату управління з одночасним підвищенням ефективності його роботи.


ВАТ "Інгул" Миколаївський трансформаторний завод.


      Основними завданнями при впровадженні системи автоматизації на даному підприємстві були широкий спектр взаємозв'язків між цехами в виробництві, відсутність формалізованих бізнес процесів і документообігу.
      На підприємстві діє близько 10 виробничих і загальновиробничих підрозділів. У своєму виробничому циклі продукція може проходити через кілька ділянок при цьому асортимент продукції складає більше тисячі найменувань і марок.
      Була розроблена система документації для обороту між цехами, бухгалтерською ділянкою, планово економічним відділом і апаратом управління, що дозволило в будь-який момент часу отримувати інформацію про незавершене виробництво, планувати виробництво і витрати на нього, отримувати фактичну собівартість кожної одиниці продукції, контролювати етапи виробництва і розподілу витрат.
      Були реалізовані документи "Зведена відомість по виробництву", "План виробництва", "Звіт по виробництву" та інші допоміжні документи. Особливістю реалізації розрахунку фактичної собівартості за даним проектом є такі види виробництва:
 • Позамовне виробництво для зовнішніх контрагентів
 • Виробництво по внутрішніх замовленнях
 • Ділянки масового виробництва

 •       Так для реалізації розрахунку собівартості продукції масового виробництва був використаний подвійний коефіцієнт надходження витрат і зміни незавершеного виробництва з урахуванням планів випуску.
        Окремо був налаштований механізм обліку невідновного браку і обліку списання продукції на випробування і маркетингові заходи.
        Дане впровадження дало можливість отримати повний контроль над виробничим процесом, дати картину керівництву про те куди і скільки витрат йде щомісяця, з чого складається собівартість продукції.
        Відділ маркетингу отримав можливість більш гнучко формувати відпускну ціну з урахуванням постійних витрат і точки беззбитковості. Тепер є можливість проводити АВС аналіз продукції за кількома критеріями, що дозволяє оптимальним чином завантажувати виробничі цехи.


  ТОВ "С-РОСТОК"

  - сільськогосподарське підприємство.

  Специфіка діяльності даного підприємства полягає в річному виробничому циклі, в обліку собівартостей по полях і культурам, в розрахунку відрядної заробітної плати по тракторних листам, в податковому обліку ПДВ присутній ПДВ від рослинництва, який враховується окремо в спеціальній декларації з ПДВ.
  У виробничому процесі бере участь багато підсобних господарств, таких як тракторний парк, ток і т.д. Вся специфіка була реалізована шляхом створіння додаткових довідників, додавання субрахунків, створінь документів щодо розподілу витрат.
  Впровадження системи дозволило позбутися паперової роботи, вийти на сучасні рубежі планування діяльності в сільському господарстві.


  ДП "Миколаївський Бронетанковий Завод"

        Ще на початку 2012 року облік на даному підприємстві вівся на папері вручну і з використанням окремих файлів Excel. Наші фахівці встановили і запустили на заводі 1С: Підприємство, провели аудит користувачів і їх функціональних обов'язків, налаштували права і інтерфейси, відкоригували алгоритми розрахунку ЗП під особливості обліку на підприємстві, написали механізми і перенесли дані з Excel в систему, навчили користувачів використовувати функціонал їх ділянок.
        Дане підприємство виконує роботи по ремонту і збірці бронетехніки і її вузлів. Тип виробництва - позамовний. Розрахунок собівартості - по центрам виникнення витрат - підрозділам. На підприємстві чотири основних виробничих цехи: монтажний, агрегатний, механічний, здавальний. Кожен з цехів ділиться на ділянки. В одному цеху може бути до шести ділянок. Нашим завданням є реалізувати розрахунок собівартості у зазначеному середовищі, враховуючи переміщення виробів з цеху в цех і з ділянки в ділянку. За базу розподілу непрямих витрат нами була обрана заробітна плата основних виробничих робітників, що дало найбільш адекватну картину віднесення накладних витрат.
        На підприємстві вводиться система шифрування замовлень і продукції, що дозволить упорядкувати і стандартизувати облік. Всі первинні документи на заводі формуються і друкуються в системі 1С: Підприємство, що дозволяє виключити помилки в документообігу і зменшити навантаження на персонал одночасно зі збільшенням ефективності роботи. Керівництво отримало можливість мати оперативну інформацію про грошові кошти, взаємні розрахунки, залишки запасів ... Ці зміни позитивно впливають на управління підприємством в цілому.
        На підприємстві запущені розділи обліку основних засобів, зарплати, банку і каси, руху запасів і послуг, валютних операцій, кадровий облік. Завершена настройка розрахунку собівартості, організовані планування закупівель запасів, руху грошових потоків, потреб в робочій силі. Налаштований CRM модуль.
        Вже зараз можна говорити про те, що підприємство виходить на сучасний рівень автоматизації бізнес-процесів, а це основна складова успішної діяльності будь-якої організації. ДП "Миколаївський Бронетанковий Завод" рекомендує 1С: Підприємство.


  Пансіонат "Автомобіліст"

       Пансіонат "Автомобіліст" надає послуги з тимчасового розміщення відпочиваючих на узбережжі Чорного моря в Коблево. Даний пансіонат є найбільшим як по території так і за кількістю гостей.

       ПП "Сучасні системи" виконало комплекс робіт по автоматизації всіх аспектів діяльності Пансіонату починаючи від бухгалтерського та податкового обліку закінчуючи налаштуванням камер відео спостереження. В процесі впровадження був істотно змінений і доопрацьований блок виробництва страв харчування для ресторану і їдальні пансіонату. Це дало можливість бачити фінансовий результат від виробництва страв в розрізі місць харчування. Реалізовано механізм урахування додаткових послуг таких як паркування і оренда. Реалізовано управлінський облік відпочиваючих: проживання, харчування, бронь, статистика, контакти. Автоматизована діяльність барменів і кухарів.

       У пансіонаті працює локальна мережа налаштована нашими фахівцями, функціонує дві точки WiFi, працює відеоспостереження.

       ПП "Сучасні системи" виконує поставки офісної, комп'ютерної та відео техніки пансіонату за спеціальними зниженими цінами.

       Фахівці нашого підприємства готові в будь-який момент надати IT допомогу базі відпочинку як через віддалене підключення, так і з виїздом на місце. Дане впровадження робить облік на підприємстві простим і зручним, автоматично відслідковуються помилки "людського фактору" і у співробітників підприємства є можливість швидко і правильно надавати звітність керівництву і державним органам. Керівництво підприємства має змогу повністю контролювати діяльність Пансіонату і керувати ним.

  Порада: ознайомтесь з програмою: Управління базою відпочинку, готельним комплексом


        Це далеко не всі приклади Наших впроваджень на базі 1С: Підприємство в сферах оптової та роздрібної торгівлі; позаказного, сільськогосподарського і харчувального виробництва, а також підключення та використання разом з обліковою системою додаткового обладнання (Фіскальних реєстраторів, сканерів ...). Ми забезпечуємо поточне обслуговування систем багатьох клієнтів і виконуємо доробки в зв'язку зі змінами в законодавстві.
        У нашій клієнтській базі числяться такі підприємства як БО Автомобіліст, ТОВ Адоніс, ТОВ Аеромакс, ТОВ Ангел-А, ТОВ Аптека, ТОВ БАЯ, ТОВ Вочег, ТОВ Бізнес Логіка, ТОВ Вікеркаар, ТОВ Вікторія, ТОВ Джерело, Агрофірма Олена, ТОВ НЕК, ТОВ Калина-Агро, ТОВ Кредо-Океан, ТОВ ЛогісТрансАгент, ТОК Лугове, ТОВ МанХендлінг, ОСББ Машпроект, ТОВ МТБ, ТОВ Миколаївська база будматеріалів, ТОВ Полюс Південь, ТОВ Завод Промстан, ТОВ Миколаївбудмеханізація, ПВКП Швидкість, ТОВ Сузір'я стрільця, ТОВ Софія, ТОВ СпецПоставкаЮг, ТОВ Техноторг, ТОВ ТПХ, ТОВ УБМ, ТОВ Український будівельник, ТОВ Флот сервіс, Фонд розвитку Миколаєва, ТОВ Південь Антикор, ТОВ Південь-Експрес, ТОВ ЮрБухСервіс Миколаїв ......
        Ми обслуговуємо підприємства в інших областях України, наприклад в Київській - ТОВ ТІПРІС, в Івано-Франківській - ТОВ Медекс, в Одеській - БО Одисей.

  Приєднуйтесь ...


  Корисно знати (на ):
  Індекс інфляції за травень 2022: 1,027
  Мінімальна ЗП: 6500.00 грн.
  Прожитковий мінімум для працездатних: 2481.00 грн.
  Ставка ПДФО: 18%
  Поріг застосування пільги з ПДФО: 3470.00 грн.
  Податкова соціальна пільга: 1240.50 грн.
  Ставка військового збору: 1,5%
  Мінімальна база ЄСВ: 6500.00 грн.
  Максимальна база ЄСВ: 97500.00 грн.
  Основна ставка ЄСВ: 22,0%
  Облікова ставка НБУ: 25,0%
  Порада:

  Купити 1С

  (1c) в Миколаєві можна у нас ПП "Сучасні системи". Ми також маємо хороші

  1С відгуки

  .

  1С рекомендації

  клієнтів: купити програми 1С (1c) для автоматизації торгівлі, розрахунок заробітної плати 1с. Ми дамо

  1С рада

  як вибрати ліцензію 1С (1c) в Миколаєві. Ми маємо хороші відгуки про

  настройка 1С Миколаїв

  . Вам завжди можуть рекомендувати ПП "Сучасні системи". Ми даємо вам рада купити ліцензійну 1С та ліцензії 1С додаткові.

  впровадження 1С Миколаїв

  можна замовити у ПП "Сучасні системи".